2/6/17

Obradoiros de cestería en xuño

Esta Asociación organiza este novos obradoiros de cestería para os videiros dias 10 e 11 de xuño:8/4/17

Exposición de fotos antigas "Chan de Brito, un século de xentes e paisaxes"Esta Asociación acaba de abrir unha mostra de case medio centenar de fotografías (incluidas catro comparativas do ano 2008) que teñen que ver coa parroquia, seleccionadas de entre máis dun cento, e tomadas entre os anos 1899 e 2001. Estas imaxes recolléronse durante anos por Carlos Gómez, membro do colectivo.

A exposición, denominada "Chan de Brito, un século de xentes e paisaxes", pódese visitar durante este ano determinadas tardes da semana (ou ben de xeito guiado, concertando cita) na planta baixa da antiga escola infantil de Chan de Brito.

Encádrase dentro do ciclo de actividades do 10º aniversario da Asociación Cultural “Chandebrito 1807” –constituída o 15 de xullo de 2017-), entre as que destacan tamén a edición dun caderno coas noticias máis salientables do lugar durante o século XX, e dun plano-guía no que se recollerán uns 600 topónimos antigos desta parroquia, a primeira fase de restauración do muiño de arriba de Rodas (s. XVIII), charlas e roteiros guiados.A Directiva desta Agrupación ven de ampliar o prazo de solicitude de inscrición no encontro de cestería que ten por obxecto aprender a forrar botellas e garrafóns con vimbio, prazo que rematará o 15 de abril ás 00.00 h.

Este encontro comezará ao remate da semana santa, o luns dia 17 de abril e prolongarase ata o 15 de maio (incluido). Os horarios e o lugar nos que se executará esta actividade son os mesmos que xa estaban previstos (na escola infantil de Chan de Brito, de 18.00 a 20.30 h.).

Denuncia por falta de transparencia do goberno municipal

A Asociación Veciñal "Chandebrito 1807", rexistrada no Rexistro Municipal de Asociacións, de conformidade ao establecido na Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e demáis normativa vixente na materia, e ao ser esta Agrupación parte interesada nos asuntos que se citan a continuación, presentou no Rexistro municipal do Concello de Nigrán solicitudes o 04/11/2016, que reiterou o 24/02/2017, para consulta dos correspondentes expedientes, transcorrendo cinco meses sen resposta algunha.

As citadas peticións por escrito refírese aos seguintes expedientes completos, de contratos menores de obras, servizos e subministros adxudicados polo Concello de Nigrán, na súa maioría íntegramente na parroquia de Chan de Brito:

Nº Expte.       Denominación contrato admvo.                            Adxudicat.     Impte. (€)

-      2015/035C      Reparac. elem. interpret. do patrimonio cultu.    Babadiva         8.382,88
-      2015/116C      Sinaliz. accesible na rede de sendeiros Nigrán  Wireless G.    21.538,00
-      2015/134C      Asfaltado en Cño. das Laxes, Chandebrito         Covsa           28.036,41
-      2015/141C      Dirección obra asfaltado Cño. das Laxes           Ingenia               719,95
-      2016/040C      Realización novo mapa-guía de sendeiros         Ecoplanin        2.964,50
-      2016/072C      Pavimentación de varios camiños de Nigrán     Covsa            48.000,00
-      2016/074C      Pintado de viais no municipio de Nigrán            Sebagasa      14.450,85
-      2016/076C      Prospección arqueolóxica concello de Nigrán   D.O.Arqueo.     9.680,00
-      2016/084C      Submin. elem. Pque. Biosaudable en Torreiro   Novatilu            3.448,50

(incluídos os preceptivos documentos de autorización da Consellería do Medio Rural, e do acordo da Asemblea Xeral da Comunidade de Montes de Chan de Brito, ao realizarse as obras en terreos de monte propiedade desta, de natureza privada).

Polo exposto, e considerando que existe unha indefensión da veciñanza ante a administración local e que unha das funcións do Valedor do Pobo é do Control do cumprimento das obrigas de transparencia, solicitou desa Institución que se admitise a trámite esta queixa e se adopten as medidas oportunas co fin de poder acceder ao solicitado, como é de xustiza.

Igualmente, leva anos solicitando por escrito (a través do rexistro e do buzón de suxerencias e reclamacións da páxina web do Concello) que se realicen diversas actuacións necesarias e de competencia municipal na parroquia de Chan de Brito, sen que polo momento o goberno municipal contestase algunha das peticións formuladas (se ben é certo que se executaron unhas poucas, de escasa entidade).

Tamen se comunicou a tódolos grupos municipais da Corporación de Nigrán estas cuestions.

23/3/17

Solicitude investigación depósito de lixo no Castro

Esta Asociación Veciñal comunicou no dia de hoxe á Comunidade de Montes desta mesma parroquia que o dia 20 de marzo varios veciños e veciñas informaron a esta Agrupación que observaron cómo se depositaban na entrada e nos arredores do Castro da parroquia de Chandebrito e en camiños do entorno do mesmo grandes moreas de lixo no que predominaban entullos de obra, ademáis de conter restos de plásticos e outros residuos perigosos para a natureza e as persoas. Algúns deles extendéronse pola zona, e os restantes impiden a visitantes e á veciñanza o acceso ao castro, ofrecendo un alto impacto visual e medio ambiental.

Por elo, ao estar en terreos da citada Comunidade, dentro da área de protección do castro, do muiño das Chans e dos cruceiros (bens culturais inventariados no catálogo da Xunta de Galicia), e de conformidade ao que establece a lei 2/2016 do solo de Galicia e a Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural; pedíuselle á mesma que tomen as medidas que consideren adecuadas, tales como investigar de donde procede o lixo e requerirlle ao responsable do vertido que o retire.

Asi mesmo, informóuselles que este asunto comunicarase tamén ao Concello de Nigrán, e ao Seprona da Garda Civil, ós efectos oportunos.

Esta Asociación, que leva dez anos promovendo a conservación e valorización do patrimonio cultural e da natureza, non pode permanecer calada ante estas brutais agresións que atentan gravemente contra os valores que defende, polo que levará esta cuestión ata donde sexa preciso.


17/3/17

Curso de cestería: forrado de botellas e garrafóns con vimbio (I)

Dende o vindeiro luns dia 3 ata o 24 de abril, tódolos luns do mes en horario de 18.00 a 20.30 h. (un total de 10 horas), desenvolverase na escola infantil de Chan de Brito unhas xornadas de cestería consistentes no forrado de botellas e garrafóns con vimbio, de xeito artesán, guiadas polo investigador Rubén Berto, e organizadas por esta Agrupación cultural.

As persoas interesadas en participar nas mesmas, deben solicitalo antes do 31 de marzo, podendo remitir un correo electrónico a chandebrito1807@gmail.com , indicando nome e apelidos, lugar de residencia, enderezo de correo-e e núm. de teléfono de contacto.

O número mínimo de participantes será de 6 e o máximo de 12. O importe total é de 30 euros por persoa (equivalente aos gastos), con todo incluído agás o garrafón.

22/2/17

II xornada práctica de enxertos

Ante o éxito no número de inscricións da I xornada práctica de enxertos de Chan de Brito, prevista para este sábado dia 25 de febreiro de 2017, e que impartirá D. Jose Luis Alonso; esta Asociación decidiu realizar unha nova convocatoria da xornada, a celebrar o vindeiro sábado dia 11 de marzo en horario de 16.30 a 20.30 h. na escola infantil de Chan de Brito.

O custo por persoa, con todo o material incluido, é de 10 euros.

O número de participantes será de 5 como mínimo e 20 como máximo. O prazo de inscrición rematará ao cubrirse o cupo total, e, en todo caso, o 9 de marzo ás 00.00 horas.

Para participar nesta actividade será preciso solicitalo por correo electrónico ao enderezo chandebrito1807@gmail.com indicando o nome e apelidos, NIF, núm. de teléfono de contacto, lugar de residencia e correo-e.

TEMARIO:

PARTES DUNHA ÁRBORE
QUE É UN ENXERTO E PARA QUE SERVE
COMPATIBILIDADE NOS ENXERTOS
TIPOS DE ENXERTOS
EPOCA MAIS AXEITADA PARA CADA ENXERTO
RECOLLIDA DE PUGAS
FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESARIOS
COIDADOS POSTERIORES
PRÁCTICAS CON ENXERTO DE PUGA
- BASES DO ENXERTO DE XEMA (AVANCE TEÓRICO)Entregarase un libriño, no que se indican fundamentalmente as compatibilidades entre patrón e enxerto, asi como as datas máis apropiadas para cada enxerto según especies.

* Tódolos materiais para as prácticas proporcionaranse polo formador.